Trädgårdsmaskiner Service

Trädgårdsmaskiner Service


En John Deere är för alltid

Serviceinformation för att din maskin ska behålla sitt värde

Före användningen, ska du alltid:

 1. Kontrollera bränslenivån
 2. Kontrollera oljenivån i motorn
 3. Testa säkerhetssystemen
 4. Kontrollera däcktryck och bromsar
 5. Dra fast alla delar som visar sig ha lossnat

Efter användningen, ska du alltid:

 1. Rengöra klippare och lock
 2. Rengöra bakutkastet
 3. Rengöra gräsuppsamlaren

Vinterservice
JD rekommenderar att vinterservicen utförs under vintermånaderna. Därigenom uppstår ett potentiellt stillestånd under den lugna perioden. Prata med din JD-återförsäljare om förebyggande servicekontroller!

Underhåll, service och skötsel

Oljekvalitet:

 1. Vi rekommenderar att Plus-50 motorolja används.
 2. Om den inte är tillgänglig ska du använda oljor med API-specifikation SG eller högre.

Oljenivå:

 1. Oljenivån ska alltid kontrolleras innan maskinen tas i bruk.
 2. Oljenivån ska kontrolleras två gånger om dagen om motorn är i drift mer än 4 timmar per dag.
 3. Oljenivån måste ligga mellan markeringarna FULL och ADD.
 4. Kör inte motorn om oljenivån ligger vid eller under den räfflade markeringen.

Byte av olja och filter

 1. Byt oljan efter 25 timmars körning.
 2. Byt oljefiltret efter 50 timmars körning.
 3. Byt olja och filter med kortare intervall under extrema driftförhållanden som t.ex. körning av korta sträckor eller med lågt varvtal.

Filtersystem

 1. Kör aldrig motorn utan luftfilterelement och dammventil av gummi.
 2. Rengör luftfiltrets dammventil regelbundet – och byt ut den efter 100 timmars körning.
 3. Utför endast service på luftfilterelementen när det röda fältet på luftfiltrets smutsindikator är synligt och efter att motorn har stängts av.

Säker drift

 1. Läs noggrant igenom och följ säkerhetsinstruktionerna i din instruktionsbok!

Bromsar

 1. Ansätt parkeringsbromsen när du parkerar.
 2. Kontrollera regelbundet att parkeringsbromsen fungerar korrekt.

Klippdäck

 1. Roterande klipparknivar kan vara farliga.
 2. Var alltid uppmärksam, kör försiktigt både framåt och vid backning. Personer, i synnerhet barn, kan snabbt flytta sig in i klippområdet innan du vet om det.
 3. Håll händer, fötter och klädesplagg på säkert avstånd från klippsystemet när motorn är i gång.
 4. Klipparens knivar ska stoppa på cirka fem sekunder när klipparen kopplas ifrån. Om du förmodar att knivarna inte stannar inom denna tid, ska du ta maskinen till en auktoriserad återförsäljare som kan kontrollera och göra service på din maskin på säkert sätt.

Ofta ställda frågor

Varför är det viktigt för mig att använda John Deere reservdelar till min John Deere utrustning?
John Deere reservdelar är konstruerade speciellt för utrustning från John Deere. Det är samma delar som används i våra fabriker när vi bygger nya maskiner. Detta är din försäkring för att varje del har uppfyllt John Deeres höga standarder, som ofta är högre än industristandarder.

Är alla värmebehandlingsmetoder och stål desamma vid tillverkning av blad?
Delarna kan se lika ut utvändigt, men det är överensstämmelsen med fabriksdimensioner, kolhalt/stållegering och värmebehandling som kan vara mycket olika. Våra konstruktörer specificerar en mycket exakt blandning av alla element för att göra våra blad till de starkaste som finns att få.

Om min John Deere återförsäljare inte har den del jag behöver på lager, hur länge dröjer det då innan jag får delen?
John Deere anser sig ha det bästa distributionssystemet för reservdelar inom industrin. Om din närmaste återförsäljare inte har den del du behöver, kan John Deere i allmänhet lova en leverans inom 24-timmar till din återförsäljare.

Är inte alla filter lika?
Faktiskt inte. Filterkomponenter kan vara mycket olika. John Deere reservdelsleverantörer har tillgång till John Deere konstruktionsritningar, som specificerar exakta mått och element för att din utrustning ska få bästa möjliga skydd. Våra konkurrenter har inte tillgång till dessa ritningar. John Deere filter avlägsnar fint skräp, tätar mot internt läckage och har högre flöde vid start i kallt väder.

Finns det säkerhetsaspekter när man köper klipparknivar?
Om du köper en klipparkniv till din John Deere utrustning, som har tillverkats av ett annat företag än John Deere, finns risk för att kniven inte uppfyller fabikens specifikationer. Kniven är kanske inte korrekt värmebehandlad, den har kanske inte korrekt kolhalt och den kan vara spröd och splittras om du kör emot ett hårt föremål.

Kan jag köpa reservdelar till min John Deere utrustning i en butik för bilreservdelar?
Offra inte din motor eller transmission för delar ”som passar” till din John Deere utrustning. Det finns ingen garanti för att interna komponenter hos konkurrensdelar kommer att skydda den investering som du har gjort.

Är delarna dyrare hos en John Deere återförsäljare?
Äkta John Deere reservdelar har konkurrenskraftiga priser och en överlägsen kvalitet.